دفاتر شهری


ما برای اهداف بلند پروازانه و توسعه سریع تریلی اقدام به جذب کارشناس شهری نموده ایم که وظایف زیر را برعهده دارند :

  • جذب راننده
  • حل مسائل ارجاعی
  • مدیریت مستقیم شهر
  • انجام چند وظیفه همزمان
  • ارسال گزارش به دفتر مرکزی
  • روابط عمومی بسیار قوی
فرم ثبت نام دفاتر شهری


https://github.com/igoshev/laravel-captcha

دانلود اپلیکیشن تریلی

دانلود کنید و اولین سفارش خود را ثبت کنید...

برای دستگاه های اندروید 4 و بیشتر

مازندران . نوشهر . روبروی سیترا

تهران . زعفرانیه